Öppettider & priser

Som alla vet ökar smittspridningen igen. Vi måsta alla hjälpas åt om vi ska kunna fortsätta ha bastun öppen.

Enligt rekommendationerna får inte fler än 8 personer vistas samtidigt i lokalerna. Var och en som badar ansvarar för att vi inte blir fler.


Räkna skorna i hallen, är det redan 8 par där så vänta tills någon lämnar.

Undvik allt för långa badtider om det är folk som väntar på att få komma in.


Onsdagar

Damer 17-19, Mix 19-21

Söndagar

Mix 17-19, Damer 19-21

PRISER

Vuxna

60 kr

Pensionärer

40 kr

Ungdomar 12-18 år

40 kr

Kupongkort 10 ggr vuxna

540 kr

Kunpongkort 10 ggr ungdom/pensionär

260 kr

Barn under 12 år är gratis

            På gång i hamnen!


Mycket är på gång i hamnen som kommer att göra den än mer attraktiv och välkomnande!

På bilder nedan kan vi se hur man har röjt och breddat Rolands Udde. Under sommaren 2021 fick badplatsen ett trädäck med belysning, till alla badande turisters stora förtjusning.

Servicehuset har renoverats och byggts ut  och tanken är att där kommer att finnas ett cafè sommartid!


      


Burgsviks Havsbastu  är en av stiftarna till Burgsviks Utvecklingsbolag som numer äger hamnen. Vår ordförande Erik Larsson sitter i BUAB:s styrelse och är en av dem som aktivt arbetar med utvecklingen av hamnen och dess aktiviteter.