Öppettider & priser


Basta i höst!

PRISER

Vuxna

60 kr

Pensionärer

40 kr

Ungdomar 12-18 år

40 kr

Kupongkort 10 ggr vuxna

540 kr

Kunpongkort 10 ggr ungdom/pensionär

260 kr

Barn under 12 år är gratis


Bastun stängd tillvidare


På grund av coronapandemin och det rådande smittoläget i regionen hålls bastun stängd till den 12/12 då styrelsen gör en ny bedömning av läget.


Medlemmar kan även fortsättningsvis hyra bastun i fyra timmar för 500 kronor, förutsatt att man eldar och städar själv.

Medlemskapet är personligt och gäller endast den person som betalat medlemsavgiften. Det kan alltså inte överlåtas, delas eller lånas ut till annan person.

För icke-medlemmar är hyran 2 000 kr. Då ingår inte eldning eller städning.


Vill du hyra bastun? Kontakta Solveig Karlström för info. Tel 070 680 85 37.


Passa på att bli medlem! Kontakta Maria Ullsten tel 0700880660.

            På gång i hamnen!


Mycket är på gång i hamnen som kommer att göra den än mer attraktiv och välkomnande!

På bilder nedan kan vi se hur man har röjt och breddat Rolands Udde. Så småningom kommer där att läggas lämpligt däck med belysning och det är klart till sommaren 2020.

Även hamnstigen är nyröjd och kommer att bli fin till sommaren!

Servicehuset kommer att renoveras och byggas ut och tanken är att där kommer att finnas ett cafè sommartid!


      


Burgsviks Havsbastu  är en av stiftarna till Burgsviks Utvecklingsbolag som numer äger hamnen. Vår ordförande Erik Larsson sitter i BUAB:s styrelse och är en av dem som aktivt arbetar med utvecklingen av hamnen och dess aktiviteter.